Advokat Cristina Bergner på Nova vinner framgång i Högsta Förvaltningsdomstolen

Advokat Cristina Bergner på Nova vinner framgång i Högsta Förvaltningsdomstolen i mål rörande företrädaransvar. HFD klargör hur bedömningen av företrädaransvar ska gå till avseende om företrädaren för ett bolaget har agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet då bolaget underlåtit att betala skatter och avgifter.

Läs hela domen från Högsta förvaltningsdomstolen här:

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avgöranden/2018/3547-16.pdf