Advokat Madeleine Sifvert föreläser om LOU 13-14 juni 2017

Den 13-14 juni föreläser advokat Madeleine Sifvert, från advokatfirman Nova, på Domstolsverkets kurs för domare Processen vid överprövning enligt LOU. Madeleine Sifvert kommer att föreläsa tillsammans med justitierådet Eskil Nord och professor Ulrik von Essen.