Anneli Lönnborg: Bisyssla – förtroendeskadlig eller ej?

När kan en arbetstagares bisyssla skada tredjemans förtroende för arbetsgivarens verksamhet? Advokat Anneli Lönnborg belyser frågan i sin senaste krönika för tidningen Balans.