Anneli Lönnborg: Semesterlön inkluderat i bonusbelopp?

Advokat Anneli Lönnborg på advokatfirman Nova tar i sin senaste artikel för tidningen Balans upp frågan huruvida bonusbelopp är semesterlönegrundande.

För att läsa artikeln, följ länken här.