För den som inte redan påbörjat förberedelsearbetet av införandet av nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) finns det all anledning att göra det.

Inom ramen för ett anställningsförhållande behandlar arbetsgivaren en mängd persondata. I nära 20 år har personuppgiftslagen, PuL, reglerat vem som får hantera personuppgifter och hur. 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen i kraft och ersätter därmed PuL.

Läs hela artikeln här:

Är vi redo för GDPR?