Behövs uttalad nolltolerans mot sexuella trakasserier

Höstens #metoo-debatt har inte riktigt nått fram till revisions- och rådgivningsbranschen. Det innebär inte att problem inte finns. Tvärtom är det ännu större anledning att jobba aktivt med frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen och i jobbsammanhang.

Statistik från Arbetsgivarverket och Arbetsmiljöverket visar att cirka tre procent av kvinnorna och en procent av männen utsätts av sexuella trakasserier av chefer eller kollegor. Inom privat näringsliv uppskattas siffran vara ännu högre.

Läs hela artikeln genom länken nedan.

”Behövs uttalad nolltolerans mot sexuella trakasserier”