Bombardiermålet: Advokaterna Cristina Bergner och Stephane Pleijels klient Evgeny Pavlov frikänd

Den 11 oktober 2017 kom domen i Bombardiermålet, med det förväntade slutresultatet om frikännande av Novas klient Evgeny Pavlov.

Advokaterna Cristina Bergner och Stephane Pleijel på Advokatfirman Nova har tillsammans med Advokat Peter Lindqvist på Advokatfirman De Basso sedan mars 2017 agerat försvarare för Evgeny Pavlov. Novas biträdande jurist Stephanie Torres har även varit en del av försvaret.

Pavlov har varit misstänkt, tillsammans med andra inom Bombardier-koncernen, för att ha gjort sig skyldig till grovt mutbrott i samband med upprustning av järnvägsinfrastukturen i Azerbajdzjan. Åtalet i Stockholms tingsrätt har bara rört Evgeny Pavlov. Bolaget och de övriga misstänkta har inte varit föremål för prövning tillsammans med Pavlov.

Läs hela domen i Stockholms tingsrätts mål nummer B 1282-17 här.