Anneli Lönnborg

Advokat

 

Anneli Lönnborg arbetar främst med arbetsrätt och biträder såväl arbetsgivare som arbetstagare i ett stort spektra av arbetsrättsliga ärenden, bland annat vid upprättande av avtal med anledning av en anställning eller dess avslutande, uppsägningar, övertalighet, omorganisationer och förändringar i samband med överlåtelser och fusioner. Anneli har även bred erfarenhet av fackliga förhandlingar och arbetsrättsliga tvister. Hon företräder också såväl arbetsgivare som enskilda anställda i tvister föranledda av uppsägningar eller rörande brott mot konkurrensklausuler, företagshemligheter och liknande. Anneli skriver varje månad en arbetsrättslig artikel i FARs tidningar Balans och Resultat, läs mer här.

Verksamhetsområden

Arbetsrätt

Kommersiella avtal

Tvistlösning och Processrätt

Erfarenhet

Advokatfirman Nova, 2014–
Gärde Wesslau Advokatbyrå, 2010–2014
Förvaltningsrätten i Göteborg, 2009–2010
KPMG, EY, 2006–2008

Utbildning

Jur.kand., Stockholms universitet, 2006
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, 2001–2002

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Arbetsrättsliga Föreningen

Språk

Svenska
Engelska
Spanska