Cristina Bergner

Advokat / Partner

 

Cristina Bergner arbetar huvudsakligen med tvistlösning och processar både i allmän domstol och i förvaltningsrätt. Cristina har bland annat en bakgrund på Skatteverket och har därmed särskild erfarenhet av skatteprocesser och mål rörande företrädaransvar. Cristina anlitas också ofta som ombud i skiljeförfaranden, samt som privat och offentlig försvarare i brottmål avseende ekonomisk brottslighet. Hennes arbetsfält omfattar även arbetsrättsliga frågor och allmän affärsjuridik.

Verksamhetsområden

Affärsrelaterad straffrätt

Arbetsrätt

Kommersiella avtal

Skatterätt

Tvistlösning och Processrätt

Erfarenhet

Advokatfirman Nova, 2013–
Daar Advokatbyrå AB, 2012–2013
Daar Strandberg Advokatbyrå AB, 2010–2012
Skatteverket, Kronofogden och bolagsjurist i sport- och musikbranschen, 1990–2010

Utbildning

Juridisk franska, Stockholms universitet, 1991
Jur.kand./LL.M., Stockholms universitet, 1990

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)

Språk

Svenska
Engelska
Franska