Mats Lekman

Advokat

 

Mats Lekman har lång erfarenhet som bolagsjurist/chefsjurist och advokat inom svensk och internationell affärsjuridik. Mats biträder såväl svenska som utländska klienter i samtliga affärsjuridiska frågor, dock med tonvikt på transaktioner, bolagsrätt och avtal. Mats har under de senaste 10-15 åren även arbetat för bolag inom IT-branschen med samtliga hos dem förekommande ärenden, såsom konsultuppdrag, implementation och outsourcing.

Verksamhetsområden

Associationsrätt- och bolagsrätt

IT-rätt

Kommersiella avtal

Transaktionsjuridik

Erfarenhet

Advokatfirman Nova, 2011–
Accenture AB, 2008–2011
Setterwalls Advokatbyrå, 2004–2008
SAP AB, 2003–2004
Gallaher Scandinavia AB, 1999–2003
Swedish Match AB, 1988–1999

Utbildning

Master of Laws, University of Miami, FL, 1988
Jur.kand., Stockholms universitet, 1987

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska