Sten Sjöstedt

Advokat / Delägare

 

Sten Sjöstedt är delägare på Nova sedan 2003, har mer än 20 års erfarenhet av obeståndsfrågor inom en rad olika branscher och är sedan drygt 15 år konkursförvaltare. Sten arbetar också som rekonstruktör och likvidator. Vidare har Sten specialiserat sig på bolagsrättsliga frågor särskilt avseende små och medelstora företag. Sten har också medverkat vid ett flertal företagsöverlåtelser, såväl svenska som internationella, som huvudansvarig delägare. Därutöver är Sten sedan 2013 styrelseledamot i IGAL (Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers), det nätverk som Advokatfirman Nova tillhör.

Verksamhetsområden

Associationsrätt- och bolagsrätt

Insolvensrätt

Kommersiella avtal

Skatterätt

Erfarenhet

Advokatfirman Nova, 2003–
Andra advokatbyråer, 1993–2003
Arthur Andersen, 1990–1993
Kammarrätten i Stockholm, 1988–1990
Tingstjänstgöring Länsrätten i Kronobergslän, 1986–1989

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet, 1986

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund sedan 1997

Språk

Svenska
Engelska