Empower AB och Empower Industry AB i konkurs

For information in English regarding the bankruptcy of Empower AB and Empower Industry AB, please see below.

Södertörns tingsrätt har den 28 april 2017 fattat beslut om att försätta Empower AB och dotterbolaget Empower Industry AB i konkurs, båda efter egen ansökan från styrelsen.

Till konkursförvaltare för båda bolagen har tingsrätten förordnat advokat Jenny Hildén vid Advokatfirman Nova AB.

Uppdatering 2017-06-12: Konkursbouppteckning Empower AB 2017-06-08

Uppdatering 2017-06-12: Konkursbouppteckning Empower Industry AB 2017-06-08

 

Denna sida kommer löpande att uppdateras med information om konkurserna samt med relevanta handlingar under konkursernas gång.

 

Edgångssammanträde i Empower AB kommer att hållas i Södertörns tingsrätt fredagen den 16 juni 2017 klockan 11.30 och för Empower Industry AB fredagen den 16 juni 2017 klockan 11.45.

Främsta orsaken till konkursen är att villkoren i det erbjudande som tillställdes samtliga oprioriterade borgenärer inte uppfylldes vilket medförde att Empower AB, eller dess moderbolag, inte hade förmåga att återställa det egna kapitalet och driva verksamheten vidare. Styrelsen blev därför nödgade att inge konkursansökan.

För de frågor som eventuellt kan föranleda jäv har en oberoende medförvaltare utsetts av tingsrätten.

Eventuella frågor avseende konkurserna mailas företrädesvis till empower@nova.se.

 

Information in English

Empower AB and Empower Industry AB has filed for bankruptcy on the 28 April, 2017. The District Court of Södertörn has appointed the lawyer Jenny Hildén as trustee for the bankruptcy estates of both companies.

For any questions regarding the bankruptcies, please e-mail empower@nova.se. Information and relevant documentation will be published on this site throughout the administration of the bankruptcies.

 

Dokument / documents

Konkursbouppteckning Empower AB 2017-06-08

Konkursbouppteckning Empower Industry AB 2017-06-08

Empower AB – Konkursbeslut / bancruptcy decision

Empower Industry AB – Konkursbeslut / bancruptcy decison

Allmän information om konkursförfarandet

Empower AB – lönefordringar vid konkurs

QA – Empower AB i konkurs