Förvärvstillfälle – Planglasteknik Stockholm AB

Planglasteknik logo med Payoff

Advokatfirman Nova biträder vid försäljningen av Planglasteknik Stockholm AB, org.nr. 556125-0266 (nedan ”Planglasteknik” eller ”Bolaget”).

Planglastekniks ägare, Lindéngruppen AB, har beslutat att avveckla verksamheten i syfte att för egen del fokusera på större investeringar.

Instruktioner för budgivning

Budgivningen är sluten. Eventuellt bud ska vara Nova tillhanda senast 6 oktober 2017.

Budet ska vara preciserat till belopp och omfatta:

  1. Bolagets aktier
  2. Samtliga tillgångar, enligt bilaga 3
  3. Lamineringsprocessen, specificerad i bilaga 3
  4. Kundregistret
  5. Hyreskontraktet, bilaga 4

Se bilagor längst ner på denna sida.

Bud på tillgångar enligt punkt 3-5 ska läggas var för sig. Är budet förenat med villkor ska detta tydligt anges.

Advokatfirman Nova har inte skyldighet att redovisa lagda bud för någon annan än säljaren.

Säljaren förbehåller sig rätten att avsluta budgivningen för det fall kvalificerat bud inkommer innan den slutliga tidpunkten för budgivningen löpt ut.

 

Jenny Hildén Advokat
Jenny Hildén
Advokat

jenny.hilden@nova.se
070 783 84 30

 

Krister Levin Advokat
Krister Levin
Advokat

krister.levin@nova.se
Tel. 070 592 49 08

 

Bilaga 1: One Pager Planglasteknik Stockholm AB

Bilaga 2: IM Planglasteknik Stockholm AB

Bilaga 3: Inventarielista Planglasteknik Stockholm AB

Bilaga 4: Hyreskontrakt Planglasteknik Stockholm AB