Frukostseminarium om kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen

20 februari 2018: #Metoo – Att motverka kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen

Den pågående #metoo-debatten ställer frågan om kvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden på sin spets. Mycket av debatten som följt i kölvattnet av hashtaggen #metoo handlar om den uppenbara avsaknaden av arbetsgivarens åtgärder vid förekomsten av sexuella trakasserier.

Arbetsgivaren uppges ofta ha gömt sig bakom argumentet att jargongen på arbetsplatsen är på ett visst sätt, eller att ”det inte är så farligt”, eller att ”en klapp i baken måste man väl tåla?!”. Genom lagstiftning har den svenska staten gett arbetsmarknadens aktörer – då framför allt arbetsgivaren – verktyg för att hantera och förebygga dessa frågor, som i grunden handlar om arbetsmiljö.

Under detta frukostseminarium går arbetsrättsadvokaterna Jonas Wiberg (Advokatfirman DLA Piper) och Anneli Lönnborg (Advokatfirman Nova) igenom framför allt reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt diskrimineringslagens bestämmelser beträffande trakasserier och hur arbetsgivaren både kan och bör arbeta med dessa frågor:

Hur ska arbetsgivaren agera när trakasserier eller kränkande särbehandling har anmälts och sedermera också visar sig ha förekommit?

Hur bör en utredning bedrivas?

Vad bör arbetsgivaren göra i förebyggande syfte?

 

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

> Anmäl dig här!

 

Läs mer om Lexnovas frukostseminarium här.