shutterstock_228281230

IGAL – Intercontinental Grouping of Accountants & Lawyers

Advokatfirman Nova kan genom sitt medlemskap i IGAL (Intercontinental Grouping of Accountants & Lawyers) biträda sina klienter i olika rättsfrågor även utomlands. Medlemskapet ger oss möjlighet att tillhandahålla en djup och bred kompetens inom flera rättsområden inom andra länders nationella lagstiftning.

Advokatfirman Nova har en av sina advokater, Sten Sjöstedt, i styrelsen för IGAL.image001

För mer information om IGAL besök deras webbplats www.igal-network.com, eller kontakta Novas representant i IGAL, advokat Sten Sjöstedt, Tel:  +46 8 566 366 00, Mobil: +46 708 712 940

 

EFL – EuroFranchise Lawyers

Advokatfirman Nova har som enda svensk advokatbyrå en representant i sammanslutningen EuroFranchise Lawyers (EFL), advokat Anders Fernlund. EFL består av en grupp jurister, de främsta experterna inom franchising och distributionsrätt från ett tjugotal länder inom Europa. En eller två utvalda advokater per land har inbjudits att delta i gruppen.
För ytterligare information om EFL, besök organisationens webbplats www.eurofranchiselawyers.com eller kontakta Novas representant i EFL, advokat Anders Fernlund, Tel: +46 8 566 366 00, Mobil: +46 701 707 093
image001