LEGAL NOTICES

Juridisk person

Advokatfirman Nova AB
Säte: Stockholm
Org nr: 556451-2738
Momsnr: SE556451273801

Advokatfirman Nova AB är registrerat hos Bolagsverket.

Lagar och regler
Vår verksamhet regleras av Sveriges advokatsamfund.
Adress: Box 27321, 102 54 Stockholm,
Hemsida: www.advokatsamfundet.se.

Advokatfirman Nova AB och dess medarbetare lyder under Sveriges advokat­samfunds regler för advokater, kodifierade i advokatsamfundets stadgar och dess vägledande regler om god advokatsed samt reglerna för god advokatsed som utfärdas av Rådet för advokatsamfund i Europeiska Unionen (The Council of Bars and Law Societies of Europe). Stadgarna samt de etiska reglerna finns tillgängliga på svenska och engelska på Advokatsamfundets hemsida.

Vår verksamhet regleras även av Rättegångsbalken. Rättegångsbalkens 8 kap handlar om advokater och 12 kap om rättegångs­ombud.

Konkursförvaltarna på Advokatfirman Nova AB står även under tillsyn av Krono­fogdemyndigheten (Tillsynsmyndigheten).