Novas Dan Engström har medverkat till nya medlingsregler för franchisebranschen

Advokat Dan Engström på Advokatfirman Nova har i samarbete med Svensk Franchise, branschorganisationen för franchisesystem i Sverige, utarbetat nya branschanpassade medlingsregler.

Dan beskriver sig själv som en stark förespråkare av medling som tvistlösningsmodell:

Franchise som affärsmodell syftar till att skapa långa och nära relationer mellan franchisegivare och franchisetagare. Problem i en sådan relation bör lösas genom förståndig medling och inte genom skiljeförfarande eller allmän domstol. Om man vill bevara relationen, är medling ett väsentligen klokare alternativ.

Läs pressmeddelandet från Svensk Franchise om de nya medlingsreglerna här.