Välkommen till Advokatfirman Nova

omnova_flikAffärsjuridik med engagemang för dig och dina affärer

BRED KOMPETENS MED SPETS – På Nova erbjuder vi specialiserad rådgivning inom affärsjuridikens alla större områden, med absolut spets inom bland annat franchising, fastighetsrätt, entreprenadjuridik, insolvensrätt, tvistlösning och offentlig upphandling.

EN BYRÅ MED MYCKET HÖG SERVICENIVÅ – På Nova vill vi leverera affärsjuridiska lösningar av högsta kvalitet, till rätt pris och med ett engagemang utöver det vanliga. Vi tror på att skapa nära och långsiktiga klientrelationer. På så vis kan vi förstå vad som är viktigt för dig och dina affärer, och ge råd som är speciellt anpassade efter din situation.

Affärsnyttan för dig som klient är viktigast för oss; vi vill att du skall känna att det lönar sig att anlita Nova.

mats-willman”Affärsnyttan för klienterna är viktigast.”

Advokatfirman Nova är en nationell byrå som verkar som trusted advisors åt sina klienter. Nova är en boutiquebyrå som är ledande inom franchising, entreprenad- och fastighetsjuridik, obeståndsrätt, offentlig upphandling och tvistlösning.

Intervju med Mats Willman, Advokat och Managing Partner på Nova.

– Firmans spetskompetens och medarbetarnas tillgänglighet för klienterna innebär att Nova kan leverera högkvalitativt arbete, i rätt tid och till rätt pris, säger Mats Willman. Affärsnyttan för klienterna står alltid i centrum; det skall löna sig att använda Nova och vi skall skapa mervärde. Detta avspeglar sig på olika sätt. Exempelvis kan vi i en tvist avråda klienten från ”att ta allt på bordet”, eftersom det kan motverka ett ekonomiskt mer fördelaktigt resultat på lång sikt. Huvudsakligen är ”all business local”. Våra klienters internationella verksamheter kan hanteras av de byråer som ingår i Novas internationella nätverk.

Varför skall man anlita Nova istället för någon annan affärsjuridisk byrå?
– Det skall man inte alltid göra, säger Mats Willman. Men till skillnad från många andra byråer är våra delägare med i ärendet från ax till limpa, vilket är en kvalitetssäkring och en trygghet för klienten.

– Ett juridiskt råd ska inte bara vara korrekt, tydligt och snabbt levererat. Det måste också vara affärsmässigt. Det juridiska hantverket kan många, men det som utmärker oss, utöver juridiken, är att vi också är affärsmässiga och ser till klientens nytta i syfte att alltid skapa mervärde. Det kan innebära att vi rekommenderar klienten att anlita någon annan, om vi bedömer det som mer kostnadseffektivt ur klientens perspektiv, eller om ärendet rör sådant som ligger utanför våra verksamhetsområden. Vi upplever att många andra byråer förbiser affärsnyttan för klienten.

Två tredjedelar av Novas advokater är delägare 
– Att vi är delägartunga beror på vår företagskultur och vårt ekonomiska system. Novas system är synnerligen attraktivt för högpresterande jurister med god volym inom sitt verksamhetsområde, som värdesätter det personliga engagemang samt den flexibilitet som en mindre organisation innebär. Såväl i förhållande till kollegor som till klienter.

Byrån internt präglas av högt i tak och öppna dörrar
– Vi lägger ner mycket tid på att alla – anställda som delägare – ska trivas, berättar Mats Willman. För att leverera det som Nova står för måste vi ha duktiga medarbetare som trivs och tycker att det är kul att gå till jobbet.

– Våra klienter är företag och organisationer som söker högsta kvalitet, till rätt pris. Under senare år har vi också fått in många företag som aktivt har valt bort de tre, fyra största advokatbyråerna. Det personliga engagemanget spelar stor roll. Våra klienter vill inte ha en anonym juristkonsult. För våra klienter är advokaten en betrodd rådgivare och sparringpartner, en följeslagare som kan deras verksamhet, berättar Mats Willman.

Vi stödjer

Att vi tar vårt ansvar och aktivt medverkar till att påverka samhället i såväl stora som mindre frågor är en naturlig del av Novas verksamhet. För närvarande omfattas Novas engagemang i Sverige av att vi stödjer Stadsmissionen och Frälsningsarmén och internationellt genom att vi stödjer organisationen Nepal Education och där särskilt en flicka vid namn Neema Maharjan.

Nepal Education

flickaNepal Education är en ideell organisation som bildades 2005 av Svante och Pi-Charlotte Strindberg. Nepal är ett av världens minst utvecklade länder. Eftersom barnen ofta slutar sin skolgång efter endast fem år är analfabetismen i Nepal mycket hög. Organisationen arbetar för att ge flickor i Nepal en bra utbildning genom att bland annat betala deras skolavgifter, skoluniformer och eventuella kurser mellan terminerna.

Nova är bidragsgivare till de juridikstudier som Neema har påbörjat. Byråns medverkan leds av delägaren Carl-Gustav Lönnborg. Novas engagemang i Nepal Education har resulterat i att Neemas dröm om att få studera juridik nu har gått i uppfyllelse. Nepal Education har stöttat Neema Maharjan under hennes tidigare skolgång och alldeles nyligen antogs hon för sina fem års studier i juridik på college i Nepal. Neemas målsättning är att bli advokat och att arbeta för ett mer rättvist samhälle. Hon vill värna om kvinnors rättigheter och arbeta med särskilt fokus på kvinnor i utsatta områden.

Läs mer på Nepal Educations webbplats »

Vänföretag 2017 logo -orange

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmissions uppdrag är att utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper och individer. Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka. De samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer.

Stadsmissionen bedriver olika verksamheter för barn, ungdomar och äldre, samt för människor i hemlöshet och missbruk. De bedriver även skolverksamhet och sociala företag, där arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvor från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, med bidrag från stat, kommun och landsting och med intäkter från affärsverksamheten.

Läs mer på Stadsmissionens webbplats »

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. För dem är omsorgen om hela människan en central del i tron och verksamheten. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer och olika sociala tjänster där den offentliga socialtjänsten inte räcker till. De har valt att arbeta på en bred front och formerna för verksamheten skiljer sig mycket åt då behoven på plats får styra.

Läs mer på Frälsningsarméns webbplats »