Så agerar du om du utsätts för sexuella trakasserier på jobbet

Vad gör man om man utsätts för sexuella trakasserier på jobbet; av en kollega, en chef eller hos kund? 

Hur ska man agera om man utsätts för  kränkande behandling, sexism samt sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och i jobbsammanhang? Var går gränsen för när något inte är okej? Vi har rådfrågat experterna.

Läs hela artikeln genom länken nedan.

Så agerar du om du utsätts för sexuella trakasserier på jobbet