Sopåkarnas strejk har satt siffran för dagens ”normalskadestånd”

I juli förra året kunde man läsa på löpsedlarna – ”Sopåkare i vild strejk, facket inte bakom”. Orsaken till strejken var att sopåkarna inte vill gå med på arbetsgivarens nya avtal som skulle börja gälla 1 oktober 2017. En av stridsfrågorna var lönen. En annan var nyckelhanteringen. 150 sopåkare strejkade och Stockholms sopberg växte. Arbetsdomstolen har – i AD 2018 nr 14 – avgjort frågan huruvida sopåkarnas strejk var lovlig eller inte.

Läs hela artikeln här >> (extern länk)