Arbetsrätt

shutterstock_190188788

Inom arbetsrätten ryms bland annat frågor om anställningsavtal, avtal för företagsledare, pensionsförmåner, avtal om sekretess, lojalitet och konkurrens samt hantering av uppsägningar och skadestånd.

Nova ger rådgivning inför anställning, under anställning och vid uppsägningar eller vid en verksamhetsövergång. Våra jurister biträder även vid förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder också klienter i tvister vid domstol föranledda av till exempel uppsägningar, brott mot anställningsavtal, konkurrensfrågor m.m.