Associations- och bolagsrätt

shutterstock_161596511

Inom aktiebolagsrätten återfinns bland annat frågor om bolagsorganens ansvar för beslut som direkt kan påverka ägare, anställda och kunder.

På Nova har vi bred erfarenhet av att hjälpa till med bland annat bildande och avveckling av bolag, emissioner och kapitalanskaffning, börsrättsliga frågeställningar, bolagsstruktureringar, bolagsstämmor och upprättande av delägaravtal, och vid frågor om bolagsstyrning och compliance. Motsvarande frågor förekommer även i andra associationsformer såsom handelsbolag, kommanditbolag och joint ventures samt ekonomiska föreningar.

Våra jurister biträder vid bildande och förvaltning av stiftelser, samt arbetar med aktiv förvaltning av stiftelser. Vi biträder ideella stiftelser, familjestiftelser och andra stiftelser, med rådgivning såväl i rena stiftelsefrågor som i alla andra frågor som kan uppstå för en stiftelse och dess verksamhet.

På Nova har vi ett särskilt stiftelsekansli som kan hantera all nödvändig administration för en stiftelse, från förfrågningar och ansökningar till hantering av stipendier och utbetalningar.

Kontaktpersoner:

niklas-haak
mats-willman