Ekonomisk familjerätt

pexels-photo-530024

Ekonomisk familjerätt är ett komplext område med många frågor som berör människor i vardagen. Många förändringar på det familjejuridiska området och moderna familjekonstellationer kräver kompetent juridisk rådgivning för att i möjligaste mån minimera risken för framtida tvister.

På Nova finns samlad kompetens inom ekonomisk familjerätt och vad som idag ofta kallas ”family office”. Vi biträder enskilda privatpersoner med arvs- och bodelningsfrågor, vilket även inbegriper tvistlösning. Vidare arbetar vi tillsammans med ägarfamiljer med rådgivning som – utöver den ekonomiska familjerätten – inbegriper andra rättsområden såsom bolags- och fastighetsrättsliga frågor. Vi är också behjälpliga med förvaltning av familjestiftelser och dödsbon.

På Nova har vi dessutom genom mångårig verksamhet inom området byggt upp ett nationellt och internationellt nätverk av samverkansparters.

Kontaktpersoner:

tobias-peedu