Entreprenadjuridik

shutterstock_74555278

På Nova har vi flera jurister som tillhör de marknadsledande inom entreprenadjuridik. Området innefattar bland annat frågor avseende upphandling, tolkning av förfrågningsunderlag, avtal, utformning och tolkning av entreprenadhandlingar, men även frågeställningar som rör exempelvis ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och störningar, merkostnader på grund av rubbningar och ändrade förutsättningar samt besiktningar och tvistlösningar.

Nova har varit remissinstans vid framtagandet av AB 04 och ABT 06 samt deltagit i framtagandet av AB-U och ABT-U. Nova har även tagit fram branschspecifika avtal för exempelvis måleri-, glas- och fasad-, isolerings- och kylbranschen. I vår entreprenadgrupp ingår även specialister på ABM 07 och de särskilda frågor som rör byggmaterialbranschen.

På Nova har vi också stor erfarenhet av NL, NLM och ABA och den komplexa juridiken kring uppförande och leverans av industriella anläggningar.

Våra specialister inom entreprenadjuridik är även flitigt anlitade som föredragshållare och kursledare vid utbildningar och seminarier om byggsektorns standardavtal.