Franchising och distributionsrätt

shutterstock_113182552

Företag som vill få ut sina varor och tjänster på marknaden ställs ofta inför olika val av distributionsformer – återförsäljning, agentverksamhet, kommission, konsignation, franchising o.s.v, alla med sina för- och nackdelar och med olika juridiska lösningar.

Nova hjälper till att välja distributionssätt och ser till att samtliga nödvändiga avtal upprättas. Vi kan även bistå som ombud vid förhandlingar och tvister.

På Nova har vi särskild internationell kompetens på området genom vårt medlemskap i sammanslutningen EuroFranchise Lawyers – läs mer om detta under Internationellt.