Immaterialrätt

shutterstock_239434690 (1)

Varumärket är ett av företagets viktigaste och mest värdefulla tillgångar. För att skydda varumärken, uppfinningar, design, know-how och andra immaterialrättsliga tillgångar krävs det omfattande kunskap.

På Nova erbjuder vi kvalificerad rådgivning inom varumärkesrätt, upphovsrätt, patentintrång, mönsterskydd och företagshemligheter. Vi kan även bistå vid ansökan om registrering av varumärken och vidmakthållande av registrerade varumärken, både i Sverige och utomlands. Våra jurister har också lång erfarenhet av att förhandla och skriva avtal om överlåtelse eller licensering av skyddade rättigheter.

Novas jurister är registrerade som ombud i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Kontaktperson:

johan-engborg