Insolvensrätt

shutterstock_93567556

Insolvensrätt inrymmer bland annat frågeställningar om obestånd och konkurs, men även hur ekonomiska svårigheter ska undvikas. Att i god tid kontakta en jurist med goda kunskaper i insolvensrätt och där med sammanhängande frågor är en viktig och klok investering för framtiden.

Våra jurister arbetar både som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer. På Nova har vi också en erfaren och kunnig administrativ enhet för att hantera denna typ frågor.

Nova erbjuder även seminarier och kurser för ekonomichefer och andra nyckelpersoner i hur man bör hantera ett krisläge, såväl i det egna företaget som hos kunder.