IT-rätt

shutterstock_134102588

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och juridiken inom IT bjuder ständigt på nya utmaningar. I dagens kunskapssamhälle är det viktigt att tidigt ha en klar strategi för att skydda företagets investeringar i teknik- och kunskapsrelaterade tillgångar. Modern teknik, media och know-how består till stora delar av sådant som måste skyddas mot otillåtet användande.

På Nova kan vi bistå inom områden som avtal om nyttjande (licensiering), överföring och förvärv av teknologi, utvecklingsavtal, konsultavtal, distributions- och samarbetsavtal, ”outsourcing” och andra ASP-lösningar, upphandlingar av system (hård- och mjukvara), internet och e-handelsfrågor, domännamnsfrågor, digitala media samt frågor kring Personuppgiftslagen (PUL).

Kontaktperson:

mats-lekman