Kommersiella avtal

shutterstock_105970766

Ett välformulerat och heltäckande avtal är en bra investering. Det måste vara individuellt anpassat men skrivet med beaktande av gällande lagregler och eventuella standardvillkor. Finns det internationella inslag i den transaktion som avtalet gäller, krävs i regel juridisk kompetens med tillgång till utländska kontakter.

Ett flertal av våra jurister har specialistkompetens i avtalsrätt och lång erfarenhet av rådgivning inom detta rättsområde.

Vi agerar även som ombud vid tvister med avtalsrättslig anknytning.