Konkurrensrätt

konkurrens

I och med Sveriges medlemskap i EU har vi en konkurrensrätt som har stor praktisk betydelse för företagare. Konkurrensrätten inverkar bland annat på hur företag kan samverka och på möjligheterna att köpa och sälja företag. Det innebär att det finns konkurrensrättsliga inslag i de flesta affärstransaktioner; kommersiella avtal måste ofta belysas även ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Konkurrensrätten inverkar också på offentliga upphandlingar och på statsstödsregler inom EU.

På Nova tillhandahåller vi konkurrensrättslig rådgivning samt biträder vid förhandlingar och processer som inrymmer dessa frågor.

Kontaktperson:

anders-fernlund