Skatterätt

shutterstock_94126492

Den svenska skatterätten är komplicerad och av stor ekonomisk betydelse för så gott som alla fysiska och juridiska personer. Efter Sveriges inträde i EU har dessutom komplexiteten ökat, eftersom en del av den skatterättsliga regleringen är EU-anpassad. Det gäller exempelvis på mervärdesskatte- och tullområdet. Skatterätten är också ett område som präglas av en hög förändringstakt, där förutsättningarna förändras från år till år. Vid transaktioner av ekonomisk betydelse är det därför av stor vikt att få kvalificerad skatterättslig rådgivning.

På Nova biträder vi klienter i samband med skatterevisioner och vid andra åtgärder från myndighetshåll, såsom betalningssäkringar och andra tvångsåtgärder. Vi har dessutom stor vana vid att biträda i ärenden gällande företrädaransvar.