Transaktionsjuridik

shutterstock_210691846

Företagsförvärv, samgående och omstrukturering av företag är komplicerade processer som ställer höga krav på kvalificerad juridisk expertis. Förhandlingar mellan köpare och säljare, finansiering och strukturering av transaktioner, due diligence, kontakter med myndigheter och börsfrågor är exempel på viktiga moment inom området.

Våra jurister biträder såväl köpare som säljare vid olika typer av företagsöverlåtelser och fungerar som projektledare och samordnare med övriga involverade parter, såsom banker och revisorer. Genom vår samlade kunskap och erfarenhet kan vi minska antalet steg och renodla processen.