Tvistlösning och Processrätt

shutterstock_20884051

Trots goda intentioner vid ingången av ett avtal finns det alltid en risk att en tvist uppstår. För att spara tid och pengar är det då viktigt med kompetent och korrekt rådgivning.

Tvistlösning är ett av Novas större områden. Våra jurister har lång erfarenhet av kommersiella tvister och är kända för att uppnå mycket goda resultat. Vi kan ge rådgivning i frågor om säkerhetsåtgärder, verkställighet, överklagande och klander. Vi företräder även klienter inför domstolar samt i svenska och internationella skiljeförfaranden.

På Nova biträder vi även vid förhandlingar och alternativa tvistlösningsformer, såsom exempelvis medling och förenklad tvistlösning enligt AB-systemet.