Kontakt

Adress

Stockholm

Besök: Linnégatan 87 F

Post: Box 24021

SE-104 50 Stockholm

Annelie Lindstedt: ”Juridik ska vara enkelt för klienten!”

Annelie Lindstedt, advokat / partner på Advokatfirman NOVA sedan juni 2018

Annelie har lång och gedigen erfarenhet av affärsjuridik i allmänhet och företagstransaktioner och IT-avtal i synnerhet. Efter 20 års erfarenhet från IT-branschen, både som rådgivare/advokat och bolagsjurist, hittar man numera Annelie som delägare på advokatfirman NOVA.

Varför IT-juridik?

Nästan alla företag idag är köpare av olika IT-tjänster och det är ofta mycket att hålla reda på och många saker som ska fungera. Fungerande IT är grundbulten för många företag – det måste bara fungera, även om kärnverksamheten består av något helt annat.

Jag drivs av att få vara med och utforma stora och små affärstransaktioner i klientens intresse, att hitta lösningar och att hjälpa klienten att driva sin affär framåt. Jag tycker om att se klientens affärsverksamhet och använda juridiken för att stödja verksamheten. Juridik ska vara enkelt för klienten!

Utan t ex fungerande datorer, skrivare, e-post, affärssystem, lönesystem etc havererar de flesta verksamheter snabbt. Samtidigt är utbudet av olika leverantörer och olika tjänster enormt och det kommer hela tiden nya tjänster, system, smarta appar etc. Hur hittar man rätt i denna djungel?

IT-företag behöver, precis som företag inom andra branscher, ha bra avtal på plats för att sälja sina produkter och tjänster med ett attraktivt erbjudande, men samtidigt ha kontroll på sina affärsrisker. På den punkten skiljer sig inte IT-branschen från andra branscher. Det som sticker ut i IT-branschen är den snabba tekniska utvecklingen. Med den följer även nytänkande när det gäller affärsmodeller och samarbeten. Det gäller att hänga med i och förstå både den tekniska utvecklingen och de möjligheter – och risker – den medför för både de bolag som verkar i IT-branschen och de företag som köper IT-tjänster.

Vilken erfarenhet tar du med dig till NOVA?

Jag har hjälpt många företag att träffa avtal med en IT-leverantör och skapa ett avtal som täcker företagets behov idag på ett bra och kostnadseffektivt sätt, men som också är flexibelt för framtiden. Traditionellt sett har IT-avtal ofta träffats med långa avtalstider och stora inlåsningseffekter till en viss leverantör och en viss teknik. Många företag sitter idag med gamla IT-system, som fungerar dåligt och som skulle behöva bytas ut, men där gamla inlåsningseffekter gör det mycket kostsamt att byta ut dem.

Kan du ge något specifikt exempel?

Ett medelstort företag inom tjänstesektorn ville byta ut hela sin IT-miljö och avsluta samarbetet med sin befintliga IT-leverantör, eftersom de upplevde att leveransen fungerade dåligt. De hade identifierat en ny leverantör och arbetet för att utforma ett nytt IT-avtal påbörjades. Från teknisk synvinkel var ambitionen att använda så många standardiserade tjänster som möjligt, gärna i form av molntjänster för att underlätta framtida leverantörsbyten och anpassningar till ny teknik. Från juridisk synvinkel jobbade vi mycket med att säkerställa bra SLA:er och skapa stor flexibilitet i avtalet, t ex genom att koppla kostnaden till antalet användare och även låta antalet användare fluktuera under avtalstiden. Köparen ville också kunna förändra vilka tjänster som skulle köpas under gällande avtal och vi förhandlade även in en rätt för köparen att säga upp avtalet med sex månaders varsel, om man inte var nöjd. På det sättet skapades en balans i avtalet – ingen vill egentligen byta IT-leverantör alltför ofta, men att den juridiska möjligheten att säga upp avtalet ytterst fanns där, skapade ändå den trygghet kunden behövde för att våga testa ny teknik, nya tjänster och en ny leverantör. Även leverantören såg fördelarna med ett flexibelt avtal. De fick t ex rätt att ändra bakomliggande tjänster, så länge leveransen uppfyllde avtalad funktion och de ville också ha mer av ett nära och utvecklande samarbete med sin kund. Genom god kunskap om hur teknik och juridik i samspel kan användas för att skapa både trygghet och flexibilitet, fick köparen moderna och kostnadseffektiva IT-tjänster, som de kan växa eller förändras med utifrån vad som passar dem och utifrån vad som händer i omvärlden.

 

Namn: Annelie Lindstedt
Titel: Advokat / Partner
Utbildning: Jur kand Stockholms universitet, 1995
Började på NOVA: Juni 2018
Verksamhetsområde: Kommersiella avtal, M&A och IT-rätt
Bok jag önskar jag skrivit: Factfulness av Hans Rosling. Önskar att jag hade bidragit med den boken till världen. Här finns alla svaren!