Kontakt

Adress

Stockholm

Besök: Linnégatan 87 F

Post: Box 24021

SE-104 50 Stockholm

Frukostseminarium om arbetsgivarens risker vid felaktig uppsägning

Att avsluta en anställning på felaktiga grunder kan bli kostsamt för arbetsgivaren. En arbetstagare som anser sig ha blivit felaktigt behandlad vid uppsägning eller avsked kan inte bara skapa oönskad badwill för organisationen, utan också ogiltigförklara rättshandlingen.

För dig som arbetsgivare finns det all anledning att noga överväga ett beslut om uppsägning eller avsked. Processen vid en arbetstvist är inte bara tidskrävande – den omfattas vanligtvis inte heller av rättsskyddet i en företagsförsäkring. Det är med andra ord inte bara kostnader i form av löneutbetalningar under hela tvistens gång som ett ogiltigförklarande för med sig, utan arbetsgivaren måste själv stå för sina – och i värsta fall även motpartens – rättegångskostnader.

På Lexnova frukostseminarium går arbetsrättsexperten Anneli Lönnborg igenom vad som gäller vid felaktig uppsägning, och vad du som arbetsgivare bör tänka på för att undvika en både dyr och krävande process, som dessutom kan skada företagets rykte.

Onsdag 10 oktober
Kl. 08:00 – 10:00

För anmälan och mer info: Lexnova