Nova Internationellt

EFL – EuroFranchise Lawyers

Advokatfirman Nova har som enda svensk advokatbyrå en representant i sammanslutningen EuroFranchise Lawyers (EFL), advokat Anders Fernlund. EFL består av en grupp jurister, de främsta experterna inom franchising och distributionsrätt från ett tjugotal länder inom Europa. En eller två utvalda advokater per land har inbjudits att delta i gruppen.

För ytterligare information om EFL, besök organisationens webbplats www.eurofranchiselawyers.com eller kontakta Novas representant i EFL, advokat Anders Fernlund, Tel: +46 8 566 366 00, Mobil: +46 701 707 093

IR Global

Nova har ett brett internationellt kontaktnät av kompententa affärsjurister i hela världen. Genom vårt sätt att arbeta i IR GLOBAL känner vi personligen de rådgivare vi rekommenderar. Flera av juristerna på NOVA har personliga exklusiva medlemskap i IR GLOBAL. Vi har ett stort antal lyckade gränsöverskridande uppdrag, bland annat företagsförvärv, där vi agerar projektledare i ett team av jurister från flera länder.