Kontakt

Adress

Stockholm

Besök: Linnégatan 87 F

Post: Box 24021

SE-104 50 Stockholm

Investeringsmemorandum

Många riskerar att gå miste om stora värden när de säljer sina bolag, och allra
störst risk löper industribolag där hälften av de som säljer sina bolag anser att de
inte lyckats maximera bolagsvärdet enligt Dagens Industri. Hur säkerställer man
då att man maximerar värdet?

Vid försäljningen av sitt bolag vill man hitta den köpare som ser den största
potentialen i bolaget. Först måste ägaren (säljaren) och rådgivarna göra en
ordentlig genomgång av bolaget för att identifiera dess styrkor och potentialer,
men även eventuella risker. Det är vidare viktigt att förstå hur olika
köparkandidater bedömer vad som driver värdet på bolaget genom en
köparanalys.

I en strukturerad process skräddarsys därför en gedigen och utförlig
företagspresentation, ett så kallat investeringsmemorandum (IM), för varje
köparkandidat vilket ger en professionell bild av bolaget och säkerställer att just
den köparen fullt ut förstår bolaget och dess framtida möjligheter. Det är också
viktigt att köparen ser alla för köparen möjliga värden i bolaget (utöver bolagets
grundvärde, även strategiska värden och synergier). Här slarvas det tyvärr ofta
och många företagspresentationer blir därför alltför generiska och ”mall-styrda”.
För att möjliggöra ett maximerat värde krävs gedigna förberedelser innan
köparkandidater kontaktas. Genom detta skapas en konkurrenssituation mellan
flera köparkandidater där alla ser bolagets fulla potential, strategiska värden och
möjliga synergieffekter. Detta säkerställer så bra bud som möjligt, där bolagets
fulla värde återspeglas.

Mathias Wiesel Transaktionsrådgivare Artofus, samarbetspartner med Advokatfirman Nova