Åsa Holmius

Advokat / Delägare

Verksamhetsområden

Bank- och finanssektorn med särskild inriktning mot värdepappersmarknaden, fonder och förvaltare, institutionella investerare, handel och pensionssparande.