Mats Lekman

Advokat / Delägare

Verksamhetsområden

Associationsrätt- och bolagsrätt

IT-rätt

Kommersiella avtal

Transaktionsjuridik