Om Advokatfirman Nova

Bred kompetens med spets

På Nova erbjuder vi specialiserad rådgivning inom affärsjuridikens alla större områden, med spets inom bland annat franchising, fastighetsrätt, insolvensrätt, bank- & finans samt IT/IP.

Affärsjuridik med engagemang för dig och dina affärer

En byrå med mycket hög servicenivå

På Nova vill vi leverera affärsjuridiska lösningar av högsta kvalitet, till rätt pris och med ett engagemang utöver det vanliga. Vi tror på att skapa nära och långsiktiga klientrelationer. På så vis kan vi förstå vad som är viktigt för dig och dina affärer, och ge råd som är speciellt anpassade efter din situation. Affärsnyttan för dig som klient är viktigast för oss; vi vill att du skall känna att det lönar sig att anlita Nova.

Vi stödjer

Att vi tar vårt ansvar och aktivt medverkar till att påverka samhället i såväl stora som mindre frågor är en naturlig del av Novas verksamhet. För närvarande omfattas Novas engagemang i Sverige av att vi stödjer Stadsmissionen och Frälsningsarmén och internationellt genom att vi stödjer organisationen Nepal Education och där särskilt en flicka vid namn Neema Maharjan.

Nepal Education

Nepal Education är en ideell organisation som bildades 2005 av Svante och Pi-Charlotte Strindberg. Nepal är ett av världens minst utvecklade länder. Eftersom barnen ofta slutar sin skolgång efter endast fem år är analfabetismen i Nepal mycket hög. Organisationen arbetar för att ge flickor i Nepal en bra utbildning genom att bland annat betala deras skolavgifter, skoluniformer och eventuella kurser mellan terminerna.

Nova är bidragsgivare till de juridikstudier som Neema har påbörjat. Byråns medverkan leds av delägaren Carl-Gustav Lönnborg. Novas engagemang i Nepal Education har resulterat i att Neemas dröm om att få studera juridik nu har gått i uppfyllelse. Nepal Education har stöttat Neema Maharjan under hennes tidigare skolgång och alldeles nyligen antogs hon för sina fem års studier i juridik på college i Nepal. Neemas målsättning är att bli advokat och att arbeta för ett mer rättvist samhälle. Hon vill värna om kvinnors rättigheter och arbeta med särskilt fokus på kvinnor i utsatta områden.

Läs mer

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmissions uppdrag är att utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper och individer. Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka. De samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer.

Stadsmissionen bedriver olika verksamheter för barn, ungdomar och äldre, samt för människor i hemlöshet och missbruk. De bedriver även skolverksamhet och sociala företag, där arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvor från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, med bidrag från stat, kommun och landsting och med intäkter från affärsverksamheten.

Läs mer

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. För dem är omsorgen om hela människan en central del i tron och verksamheten. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer och olika sociala tjänster där den offentliga socialtjänsten inte räcker till. De har valt att arbeta på en bred front och formerna för verksamheten skiljer sig mycket åt då behoven på plats får styra.

Läs mer