Kontakt

Adress

Stockholm

Besök: Linnégatan 87 F

Post: Box 24021

SE-104 50 Stockholm

Sofi Vading: ”Eslövs tingsrätt fick upp mitt intresse för rättsprocesser”

Sofi Vading, biträdande jurist på Advokatfirman NOVA sedan september 2018

I samband med att Sofi gjorde tingstjänstgöring i Eslövs tingsrätt fick hon upp intresset för rättsprocesser. Hon tyckte att arbetet i domstol var stimulerande, varierande och utmanande. Detta ledde fram till att Sofi valde att arbeta som ombud i tvistemål.

Förklara, vad händer när en tvist uppstår?

Det bästa sättet att lösa en konflikt är naturligtvis att parterna diskuterar saken och till slut kommer överens. Om det tillvägagångssättet inte fungerar finns det möjlighet att gå till domstol och som en sista utväg låta domstolen bestämma vad som ska gälla. När det gäller tvister om pengar lämnar parterna alltså över bestämmanderätten i saken till domstolen.  I en tvist som gäller pengar är det sällan fråga om vad som är rätt och fel utan oftast handlar det om vad som kan bevisas.  En tvist i tingsrätt inleds ofta genom att en part ansöker om stämning vid rätten. Tingsrätten utfärdar en stämning och därefter är processen igång. En process kan avslutas genom att tingsrätten håller huvudförhandling och i samband därmed dömer i målet. Men tingsrätten har skyldighet att verka för att parterna kommer överens. Tvisten kan alltså också avslutas genom att parterna träffar  en förlikning och tingsrätten kommer då aldrig att avgöra vem av parterna som vinner och vem som förlorar.

Varför bör man anlita ombud?

Normalt är en tvist i domstol en tidskrävande process. Genom att anlita ett juridiskt ombud får man  avlastning i sin egen organisation genom att man själv slipper att ägna sig åt själva processföringen och i stället kan ägna sig åt företagets kärnverksamhet.

Normalt är en tvist också komplicerad så till vida att den kräver en rad överväganden och beslut vars konsekvenser kan vara svåra att analysera. Genom att anlita ett ombud får man tillgång till kompetens och hjälp att orientera sig juridiskt.

Kan du ge något exempel?

För några år sedan var jag ombud i en tvist och företrädde ett litet enmansföretag. Bolaget påstod att det hade levererat komponenter till ett större företaget, som dock inte ville betala för leveranserna. Det större företaget ansåg att det inte hade beställt komponenterna och inte heller hade mottagit dem. Parterna hade inte upprättat något skriftligt avtal. Det rörde sig om många leveranser och den sammanlagda köpeskillingen översteg en miljon kr. Med stöd av telefaxutskrifter kunde det lilla företaget dock visa att beställningar av komponenter hade skett och det lilla företaget gick segrande ur tvisten.

Tips från coachen?

–  Använd skriftliga avtal!

–  Kom överens om rutiner om hur beställning ska ske (och följ dem!) t. ex. via e-post.

–  Begär betalning i förskott om ni är oroliga för att beställaren inte ska betala.

 

Namn: Sofi Vading
Titel: Biträdande jurist
Utbildning: Jur kand Stockholms universitet, 1998
Började på NOVA: September 2018
Affärsområde: Tvistemål och fordringsrätt
Bok jag önskar jag skrivit: Det finns så många väldigt bra böcker, en jag tyckte mycket om var Donna Tartts ”Steglitsan”.